Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Agroteam opět poradenskou jedničkou

Agroteam opět poradenskou jedničkou

Agroteam, dceřiná společnost OK GROUP, opět potvrzuje pozici poradenské jedničky v investičních dotacích pro zemědělce.

V rámci 3. kola PRV 2014–2020 Agroteam zpracoval pro svoje klienty rekordních téměř 350 žádostí o dotaci. Tak jako tradičně byl největší zájem o investice do chovu skotu a do rostlinné výroby. Příjem žádostí byl oproti loňskému roku ovlivněn skladbou způsobilých výdajů. Zejména možnost čerpat dotace na stroje do živočišné a rostlinné výroby enormně zvedla zájem u žadatelů. Oproti loňskému roku tak výrazně narostl počet žadatelů v záměrech 411a a 411b, kteří mohli požádat o dotaci prakticky na jakýkoliv zemědělský stroj bez podmíněnosti dalšími investicemi. Situace na trhu s mlékem oproti předpokladům nesnížila chuť investovat, byl zde však patrný odklon investic od produkčního skotu směrem ke KBTPM.
 
Dne 25. listopadu 2016 byly zveřejněny předběžné výsledky 3. kola příjmu  žádostí PRV 2014 – 2020. Původní alokace cca 4,6 mld. byla navýšena na cca 6,3 mld. Navýšení alokace se nejvíce dotklo zejména malých žadatelů v záměrech a) a b). Úspěšnost v těchto záměrech je téměř stoprocentní.  Podíl Agroteamu na trhu je vysoký zejména ve větších investicích. Ve stěžejních záměrech prostřednictvím Agroteamu podává žádost 15–20 % žadatelů, v záměru e) dokonce 38,9 %. Také úspěšnost oproti výsledkům celé ČR je o cca 20 %, a  v některých záměrech dokonce až o cca 50 % vyšší.
 
Všem našim klientům děkujeme za projevenou důvěru.
 
Připomínáme, že tím administrativní náležitosti žádosti nekončí, ale naopak začínají. Do konce ledna je nutno na SZIF odevzdat všechny přílohy včetně výběrového řízení, ukončeného podepsanou smlouvou s vítězným dodavatelem.