Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Pomoc v oblasti legislativy

Pojišťovnictví jako obor provází v posledních letech neustálé změny a to zejména v legislativní oblasti.

Tyto změny mají obvykle významný dopad na činnost samostatných zprostředkovatelů, a to především v implementaci požadavků kontrolních a jiných státních institucí do pojišťovací praxe.

 

Pro jednotlivce to přináší zvýšené nároky nejen časové a personální, ale v nemalé míře i finanční. Zajistit splnění všech těchto nových standardů tak, aby nebyla ohrožena kvalita poskytovaných služeb a dobré jméno léta budované společnosti, může být v mnoha případech více než komplikované.

Neznalost zákonů však neomlouvá a pokud se zprosřtedkovatel nedrží, byť nevědomky, aktuálních a legislativně daných pravidel , hrozí nejen odliv klientů, ale i sankce od kontrolního orgánu a nově i od jednotlivých pojistitelů.

Všichni členové Partnerské sítě mají možnost využívat konzultace a pomoci našeho interního auditora a to zejména s nezbytným legislativním rámcem jejich zprostředkovatelské činnosti.

 

ZÁKONY

 

89/2012 Sb., občanský zákoník (poslední novela k 1. 7. 2018)

38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve 4. Q 2018 bude nahrazen zákonem o distribuci pojištění

277/2009 Sb., o pojišťovnictví (poslední novela k 1. 7. 2017)

168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (poslední novela k 1. 1. 2018)

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trh (poslední novela k 3. 1. 2018)

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (poslední novela k 5. 6. 2018)

2016/679 nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR)

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, bude nahrazen ve 3. Q 2018 Zákonem o zpracování osobních údajů

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (poslední novela k 13. 1. 2018)

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (poslední novela k 1. 1. 2018)

340/2015 Sb., zákon o registru smluv (poslední novela k 18. 8. 2017)

 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČNB

 

Úřední sdělení ze dne 13. listopadu 2017 o zrušení některých úředních sdělení České národní banky souvisejících s pravidly obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry a pojišťoven a zajišťoven.

Úřední sdělení  ze dne 19. srpna 2016 k výkonu činnosti na finančním trhu – cloud computing

Úřední sdělení ze dne 16. prosince 2015 o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře

Úřední sdělení ze dne 19. září 2014 k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele

Úřední sdělení ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Úřední sdělení ze dne 21. ledna 2014 k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny

Úřední sdělení ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost

Úřední sdělení ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání životního pojištění

Úřední sdělení ze dne 27. května 2011 k výkonu činnosti na finančním trhu – operační riziko v oblasti informačního systému

Úřední sdělení ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti – základní informace

Úřední sdělení ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele

Úřední sdělení ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurs

Úřední sdělení ze dne 7. července 2008 jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů

Úřední sdělení ze dne 16. října 2006 o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře

 

 

 

VÍCE INFORMACÍ VÁM RÁDI POSKYTNEME NA OSOBNÍ SCHŮZCE