Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Vývoj zemědělského pojištění v dalších letech

Vývoj zemědělského pojištění v dalších letech

Na webových stránkách OPOJISTENI. CZ byl publikován článek ředitelky úseku zemědělského pojištění Ing. Gabriely Vránové, který si můžete přečíst níže.  

Dříve než se začneme zabývat vývojem zemědělského pojištění po roce 2016, je třeba ohlédnout se trochu do minulosti. 
 
Historie zemědělského pojištění sahá do 18. století, kdy se lidé báli nejen požárů, které jim ničily majetek, ale obávali se také rizik, které zasahovaly do zemědělské činnosti. Zemědělství bylo, v této době, pro většinu obyvatel hlavním zdrojem obživy, a proto se právě v tomto období setkáváme s prvními náznaky vzniku zemědělského pojištění. V roce 1748 založila Marie Terezie Fond na úhradu škod vzniklých požáry, povodněmi a nepřízní počasí. Císař František I. pak roku 1819 vydal patent, kterým povolil pojištění jako soukromé podnikání a dal tak pojištění právní úpravu. Nabídka pojistných rizik se vždy kryla s portfoliem potencionálních zájemců o pojištění a jejich potřebou. Zemědělství bylo v té době nejrozšířenější činností, proto začal sílit tlak převážně na krupobitní pojištění a pojištění hospodářských zvířat, hlavně jako ochrana pro případ úhynu vlivem nákazy.  Tím se zemědělské pojištění stalo velmi významným z důvodu zajištění bezproblémového fungování zemědělské výroby. Postupem času se pojistná rizika rozšířila až na rizika nabízená v současnosti. 
 
Zemědělství je jediné odvětví podnikání, které je ovlivněno vývojem počasí a klimatu. Přibývá extrémů, ať už v podobě silných a častých krupobití, bleskových povodní, střídání suchých a deštivých let a také v posledních letech mrazů a to hlavně v jarním období. Na vývoj klimatických podmínek je potřeba reagovat odpovídajícími pojistnými produkty tak, aby se i nadále zachovávala původní role a význam pojištění. 
 
Důležitost pojištění si uvědomuje i stát, a tak se zemědělství stalo jediným odvětvím, kde podnikatelé mohou již od roku 2001 čerpat finanční podporu na pojištění a to až do výše 50 % ze zaplaceného pojistného.  Stát je také ochoten zemědělcům pomáhat prostřednictvím Fondu těžko pojistitelných rizik, který je ve fázi vzniku a jehož prostřednictvím by stát hradil škody vzniklé riziky, které nelze komerčně pojistit.   
 
Vraťme se ale k původnímu tématu tohoto zamyšlení, kam se bude ubírat vývoj zemědělského pojištění v roce 2017 a dále?
 
Před pár týdny se na Mendelově univerzitě v Brně uskutečnila konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu”. Vědci z projektu CzechAdapt uvedli, že čím více emisí se bude vypouštět do ovzduší, tím více se bude oteplovat a to nejen na území České republiky. Bude ubývat sněhových i dešťových srážek a tím bude docházet ke zhoršování vodní bilance a zvýší se riziko výskytu suchých období. Klimatická změna přinese i častější výskyt extrémních jevů.  Dle vědců tato klimatická změna zasáhne Česko naplno po roce 2040.
 
Zemědělské pojištění začíná na tyto změny klimatu pomalu reagovat a přizpůsobuje pojistný program potřebám zemědělců.  Agra pojišťovna, jako první a také zatím jediná pojišťovna, přišla na trh s nabídkou produktu pojištění sucha. Nejdříve to bylo na podzim roku 2015, kdy tento produkt spustila právě na základě požadavku naší společnosti OK GROUP a.s.  Tento produkt prošel od té doby úpravami a od 1. 1. 2017 uvádí Agra pojišťovna na trh nový typ produktu pojištění sucha, a tím je produkt nazvaný: Indexové pojištění sucha. Tímto produktem lze zatím pojistit pouze kukuřici, pšenici a slunečnici. Indexové pojištění znamená likvidaci škod bez fyzické přítomnosti likvidátora, kdy je likvidace založena pouze na meteorologických datech.
 
Pro úplnost ještě dodejme, že standardní zemědělské pojištění lze i pro rok 2017 sjednat v České republice také u České pojišťovny, a.s.; Generali Pojišťovny, a.s.; 
Allianz pojišťovny, a. s.; ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu ČSOB a Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
Jmenovaní pojistitelé nabízí léty ověřené produkty pojistné ochrany pro zemědělské podnikatele.
 
Pojištění vždy bylo a bude bráno jako důležitý nástroj krytí zemědělských rizik, proto by se jeho vývoj měl v budoucnu ubírat takovým směrem, aby byl pro zemědělce přínosem a podporou v jejich nelehkém podnikání.