Dotační programy

Společnosti Agroteam CZ, DOTin i OK GRANT se již dlouhodobě řadí k významným partnerům českého zemědělství a průmyslu.

 

Svou pozici lídra potvrzují nejen objemem a úspěšností zpracovaných dotačních žádostí, ale také zájmem o komplexní poradenský doprovod. Vaši klienti ocení zejména pomoc při identifikaci investičního záměru a při řešení jeho koncepčního začlenění do ekonomické struktury podniku.

 

 

Jaké dotace dokážeme zprostředkovat?

Dotace pro podnikatele

 • dotace na technologie a stroje do výrobních procesů (zejména pro malé a začínající podniky či podniky v hospodářsky problémových regionech)
 • dotace na výzkum a vývoj či inovaci produktů
 • dotace na ekologii a úspory energie (snižování energetické náročnosti budov apod.)
 • dotace na nemovitosti (rekonstrukce či výstavba na brownfieldu)
 • dotace na výstavbu či rekonstrukci školicích středisek včetně vybavení
 • dotace pro IT firmy

Dotace do lesnictví

 • technika a technologie pro lesní hospodářství
 • lesnická infrastruktura
 • technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Dotace pro zemědělce

 • investice do modernizace zemědělských podniků (stavby a technologie v RV a ŽV, zemědělské stroje apod.)
 • investice směřující k diverzifikaci zemědělských podniků (truhlárna, autoservis apod.)
 • investice na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • investice do agroturistiky
 • zahájení činnosti mladých zemědělců

Další dotace

 • energetické úspory na bytových domech
 • dotace na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu

 

 

S čím konkrétně Vašim klientům pomůžeme?

 • kompletní poradenský doprovod – žádost o dotaci, VŘ, proplacení, monitoring atd.
 • zprostředkování financování investičního záměru
 • legislativní a provozní poradenství
 • ekonomické poradenství
 • pravidelná informovanost v oblasti dotací