OK PRODUKTY a smluvní ujednání

Ve spolupráci s renomovanými pojistiteli jsme připravili pro klienty našich Partnerů jedinečné OK PRODUKTY a smluvní ujednání do podnikatelských pojistných smluv. Od běžně používaných se liší především unikátním rozsahem základního krytí a jedinečnou cenotvorbou.

 

 

 

Příklady vybraných OK PRODUKTŮ

OK Auto logo

Nadstandardně je do produktu OK AUTO zapracováno ujednání k odcizení nainstalované audiovizuální, navigační a telekomunikační techniky, odcizení povinné výbavy i běžné výbavy vozidla. Škody do 50 000 Kč na uvedeném vybavení budou hrazeny s jednotnou spoluúčastí 1 000 Kč. Snížená spoluúčast bude uplatněna rovněž při poškození vozidla, které souvisí s odcizením výše uvedené výbavy.

OK Bydlení logo

V základním rozsahu pojištění staveb/bytů a domácností jsou zahrnuty limity na pojistná nebezpečí, která jsou u standardních produktů obvykle za příplatek. U pojištění odpovědnosti je v základním rozsahu zahrnuta i odpovědnost z vlastnictví/držby až tří nemovitostí. Součástí našeho unikátního produktu je rovněž allriskové pojištění mobilní elektroniky (telefon, tablet do stáří jednoho roku) již v základním rozsahu.

OK Bydlení speciál logo

Upravená verze produktu OK BYDLENÍ určená pro pojištění menších domácností a staveb. Základní rozsah obsahuje pojištění domácnosti, stavby, odpovědnost v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti zaměstnance, a to včetně pojištění řidiče referenčního vozidla.

OK Doprava logo

Jedná se o značkový produkt pojištění odpovědnosti dopravce, v jehož základním krytí je i pojištění škod vzniklých překročením dodací lhůty v rámci mezinárodní silniční dopravy, škod na přepravovaných použitých či porouchaných strojích a zařízeních, a dále pojištění nákladů na soudní řízení, nákladů zachraňovacích či nákladů na vyšetření škodné události.